RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Kim cương, than chì là hai dạng thù hình của các bon là vì:

  • A. 
   Có cấu tạo mạng tinh thể giống nhau
  • B. 
   Có tính chất vật lý tương tự nhau
  • C. 
   Đều do nguyên tố các bon tạo nên
  • D. 
   Có màu sắc giống nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kim cương và than chì đều do nguyên tố cacbon tạo nên

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10453

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA