RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tình hình của Việt Nam trước khi Pháp xâm lược như thế nào?

   

  • A. 
   Chế độ phong kiến Việt Nam khủng hoảng nghiêm trọng, mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc, kinh tế chậm phát triển.
  • B. 
   Chế độ phong kiến Việt Nam vững mạnh, mâu thuẫn xã hội ngày càng sâu sắc, tuy nhiên nền kinh tế vẫn phát triển.
  • C. 
   Chế độ phong kiến Việt Nam vững mạnh, xã hội ổn định, nhưng kinh tế chậm phát triển.
  • D. 
   Tất cả đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thế kỉ XIX – giữa thế kỉ XX, chế độ phong kiến của Việt Nam lỗi thời lạc hậu bước sang giai đoạn khủng hoảng trầm trọng. Mâu thuẫn  xã hội ngày càng gây gắt. Kinh tế suy yếu, kém phát triển.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 5814

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA