ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ai là người chủ trương giải phóng dân tộc theo khuynh hướng cải cách?

  • A. 
   Phan Chu Trinh
  • B. 
   Phan Thanh Giản
  • C. 
   Nguyễn Trường Tộ
  • D. 
   Huỳnh Thúc Kháng
    

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phan Châu Trinh là lãnh tụ của phong trào cải cách dân chủ. Ông chủ trương phê phán chế độ thuộc địa, vua quan, hô hào cải cách xã hội, nâng cao dân trí, dân quyền tiến tới cứu nước. Với tư tưởng của ông ảnh hưởng đến phong trào dân chủ của các sĩ phu lúc bấy giờ.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 5846

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA