ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tính hệ số tự cảm của một ống dây dài 50cm, diện tích tiết diện ngang của ống là 10cm2. Cho biết ống dây có 1000 vòng dây.

  • A. 
   \({3.10^{ - 4}}(H)\)
  • B. 
   \({4.10^{ - 3}}(H)\)
  • C. 
   \({2.5.10^{ - 3}}(H)\)
  • D. 
   \({5.10^{ - 3}}(H)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  • Ta có:

  \(l = 50cm = 0,5m;S = 10c{m^2} = {10^{ - 3}}{m^2}\)

  • Áp dụng công thức tính độ tự cảm:

  \(L = 4\pi {.10^{ - 7}}\frac{{{N^2}}}{l}.S = {2.5.10^{ - 3}}(H)\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 11530

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA