ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tính độ tự cảm của mỗi ống dây hình trụ  có chiều dài 0,5m gồm có 1000 vòng dây, mỗi vòng dây có đường kính 20cm

  • A. 
   \(0,029H\)
  • B. 
   \(0,079H\)
  • C. 
   \(0,048H\)
  • D. 
   \(0,023H\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  • Áp dụng công thức tính độ tự cảm của một ống dây:

  \(L = 4\pi {.10^{ - 7}}.\mu .\frac{{{N^2}}}{l}.S\) 

  ⇒\(L = 4\pi 10^{-7} .\frac{10^{6}}{0,5} (\pi . 0,01) = 0,079H\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 11533

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA