RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Tiêu hóa hóa học trong ống tiêu hóa ở người không diễn ra ở

  • A. 
   dạ dày
  • B. 
   ruột non
  • C. 
   thực quản
  • D. 
   miệng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tiêu hóa hóa học trong ống tiêu hóa ở người không diễn ra ở thực quản

  → Đáp án: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 11002

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA