RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Các nếp gấp của niêm mạc ruột, trên đó có các lông ruột và các lông cực nhỏ có tác dụng gì?

  • A. 
   Tạo thuận lợi cho tiêu hoá cơ học. 
  • B. 
   Làm tăng nhu động của ruột. 
  • C. 
   Tạo thuận lợi cho tiêu hoá hoá học. 
  • D. 
   Làm tăng bề mặt hấp thụ của ruột

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các nếp gấp của niêm mạc ruột, trên đó có các lông ruột và các lông cực nhỏ làm tăng bề mặt hấp thụ của ruột.

  → Đáp án: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 11005

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA