ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tập tính bảo vệ lãnh thổ diễn ra giữa

  • A. 
   Những cá thể cùng loài
  • B. 
   Những cá thể khác loài
  • C. 
   Những cá thể cùng lứa trong loài
  • D. 
   Con với bố mẹ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tập tính bảo vệ lãnh thổ diễn ra giữa những cá thể cùng loài.

  → Đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 40617

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA