ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Các thông tin từ các thụ quan gửi về dưới dạng các xung thần kinh đã được mã hoá như thế nào? 

  • A. 
   Chỉ bằng tần số xung thần kinh.
  • B. 
   Chỉ bằng số lượng nơron bị hưng phấn.
  • C. 
   Bằng tần số xung, vị trí và số lượng nơron bị hưng phấn. 
  • D. 
   Chỉ bằng vị trí nơron bị hưng phấn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các thông tin từ các thụ quan gửi về dưới dạng các xung thần kinh đã được mã hoá bằng tần số xung, vị trí và số lượng nơron bị hưng phấn. 

  → Đáp án: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 139738

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA