RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tăng diện tích lá của cây trồng có thể tăng năng suất vì:

  • A. 
   Nhiều lá thì cây sẽ hút được nhiều nguyên liệu hơn, nhựa  được chuyển nhanh hơn cho quang hợp.
  • B. 
   Làm tăng cường độ quang hợp dẫn tới tăng tích luỹ chất hữu cơ trong cây→ tăng năng suất cây trồng.
  • C. 
   Lá thải ra ôxi nhiều hơn, từ đó thúc đẩy hô hấp làm cây xanh có nhiều năng lượng hơn nên tăng quang hợp.
  • D. 
   Tán lá rộng sẽ che bớt mặt đất, nên hạn chế mất nước, tăng độ ẩm, giảm thoái hoá các hợp chất hữu cơ  và khoáng trong đất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Làm tăng cường độ quang hợp dẫn tới tăng tích luỹ chất hữu cơ trong cây → tăng năng suất cây trồng.

  → Đáp án: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10109

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA