RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Quang hợp quyết định bao nhiêu phần trăm năng suất cây trồng?

  • A. 
   Quang hợp quyết định 80 – 85% năng suất cây trồng.
  • B. 
   Quang hợp quyết định 70 – 75% năng suất cây trồng.
  • C. 
   Quang hợp quyết định 60 – 65% năng suất cây trồng.
  • D. 
   Quang hợp quyết định 90 – 95% năng suất cây trồng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Quang hợp quyết định 90 – 95% năng suất cây trồng.

  → Đáp án: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10107

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA