YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Sinh trưởng và phát triển của động vật qua biến thái không hoàn toàn là trường hợp ấu trùng phát triển

  • A. 
   Hoàn thiện,  qua nhiều lần biến đổi ấu trùng biến thành con trưởng thành
  • B. 
   Chưa hoàn thiện,  qua nhiều lần biến đổi ấu trùng biến thành con trưởng thành
  • C. 
   Chưa hoàn thiện,  qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến thành con trưởng thành
  • D. 
   Chưa hoàn thiện,  qua một lần lột xác ấu trùng biến thành con trưởng thành

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sinh trưởng và phát triển của động vật qua biến thái không hoàn toàn là trường hợp ấu trùng phát triển cưa hoàn thiện, qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến thành con trưởng thành.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 40644

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA