OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Choose the word or phrase- a, b, c or d - that best completes the sentences.

  Câu hỏi:

  She plays tennis ______ recreation only.

  • A. 
   in
  • B. 
   to
  • C. 
   on
  • D. 
   for

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADMICRO/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF