OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  I like him ______ for his shyness.

  • A. 
   by far
  • B. 
   far better
  • C. 
   furthermore
  • D. 
   all the better

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

ADMICRO/

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
OFF