RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Những cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành là vì:

  • A. 
   Dễ trồng và ít công chăm sóc.
  • B. 
   Dễ nhân giống nhanh và nhiều.
  • C. 
   Để tránh sâu bệnh gây hại.
  • D. 
   Rút ngắn thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch và biết trước đặc tính của quả.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Những cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành để rút ngắn thời gian sinh trưởng, sớm thu hoạch và biết trước đặc tính của quả.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 4827

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA