RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nhận định không đúng khi nói về khả năng hấp thụ nitơ của thực vật:

  • A. 
   Nitơ trong NO và NO2 trong khí quyển là độc hại đối với cơ thể thực vật.
  • B. 
   Thực vật có khả năng hấp thụ nitơ phân tử.
  • C. 
   Rễ cây chỉ hấp thụ nitơ khoáng từ đất dưới dạng NO3- và NH4+
  • D. 
   Cây không thể trực tiếp hấp thụ được nitơ hữu cơ trong xác sinh vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

   Thực vật không có khả năng hấp thụ nitơ phân tử nên cây muốn sử dụng nito phải qua các quá trình biến đổi.

  ⇒ Đáp án: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 9516

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA