RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Nguồn cung nitơ chủ yếu cho thực vật là

  • A. 
   quá trình cố định nitơ khí quyển. 
  • B. 
   phân bón dưới dạng nitơ amon và nitrat. 
  • C. 
   quá trình ôxi hoá nitơ không khí do nhiệt độ cao, áp suất cao.
  • D. 
   quá trình phân giải prôtêin của các vi sinh vật đất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nguồn cung nitơ chủ yếu cho thực vật là: quá trình cố định nitơ khí quyển. 

  ⇒ Đáp án: A

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 9517

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA