RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Khi trời rét, động vật biến nhiệt trưởng thành và phát triển chậm vì thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hóa trong cơ thể

  • A. 
   Giảm dẫn tới hạn chế tiêu thụ năng lượng
  • B. 
   Mạnh hơn tạo nhiều năng lượng để chống rét
  • C. 
   Giảm, sinh sản tăng
  • D. 
   Tăng, sinh sản giảm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khi trời rét, động vật biến nhiệt trưởng thành và phát triển chậm vì thân nhiệt giảm làm cho sự chuyển hóa trong cơ thể giảm dẫn tới hạn chế tiêu thụ năng lượng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 40651

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA