OFF
OFF
ADMICRO
03AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hoàn toàn hợp chất hữu cơ nào sau đây thì sản phẩm thu được khác với các chất còn lại?

  • A. 
   Protein.
  • B. 
   Cao su thiên nhiên.
  • C. 
   Chất béo.
  • D. 
   Tinh bột.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Protein có nguyên tố N mà 3 chất còn lại không có.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 15950

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON