OFF
OFF
ADMICRO
16AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chất có CTPT C6H10O4. Công thức nào sau đây là công thức đơn giản nhất:

  • A. 
   C2H5O2
  • B. 
   C3H5O2
  • C. 
   C3H6O
  • D. 
   C2H4O

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Công thức đơn giản nhất là C3H5O2

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 15949

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON