RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Diện tích tự nhiên của Nhật Bản là

  • A. 
   338 nghìn km2
  • B. 
   378 nghìn km2
  • C. 
   387 nghìn km2
  • D. 
   738 nghìn km2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Diện tích tự nhiên của Nhật Bản là 378 nghìn km2.

  → Đáp án: B

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 11109

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA