RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu:

  Tốc độ tăng trưởng GDP của Nhật Bản qua các năm

  (Đơn vị: %)

  Năm

  1990

  1995

  2000

  2005

  2010

  2015

  Tốc độ tăng trưởng GDP

  5,1

  1,5

  2,3

  2,5

  4,7

  0,5

  Nhận xét nào sau đây là đúng? 

  • A. 
   Tốc độ tăng GDP của Nhật Bản giảm liên tục.
  • B. 
   Tốc độ tăng GDP của Nhật Bản cao hàng đầu thế giới.
  • C. 
   Tốc độ tăng GDP của Nhật Bản không ổn định. 
  • D. 
   Tốc độ tăng GDP của Nhật Bản thấp và hầu như không biến động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án: C

  Giải thích: Qua bảng số liệu, rút ra nhận xét:

  - Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng GDP của Nhật Bản có xu hướng giảm mạnh (giảm 5,05%) nhưng không ổn định.

  - Giai đoạn 1990 – 1995 giảm (4,6%), giai đoạn 1995 – 2010 tăng (3,2%) và giai đoạn 2010 – 2015 lại giảm (4,2%).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 143289

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA