ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đạo hàm của hàm số

  \(f(x) = \frac{{{x^2} + 1}}{{\sqrt {{a^2} + {x^2}} }}\)

  (a là hằng số) bằng biểu thức nào sau đây?

  • A. 
   \(\frac{{2x}}{{{a^2} - {x^2}}}\)
  • B. 
   \(\frac{{x\left( {2{a^2} - 3{x^2} - 1} \right)}}{{\left( {{a^2} - {x^2}} \right)\sqrt {{a^2} - {x^2}} }}\)
  • C. 
   \(\frac{{2x}}{{\sqrt {2a - 2x} }}\)
  • D. 
   \(\frac{{x\left( {2{a^2} - {x^2} + 1} \right)}}{{\left( {{a^2} - {x^2}} \right)\sqrt {{a^2} - {x^2}} }}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  \(\begin{array}{l}
  f'(x) = \frac{{2x\sqrt {{a^2} - {x^2}}  - \frac{x}{{\sqrt {{a^2} - {x^2}} }}\left( {{x^2} + 1} \right)}}{{{a^2} - {x^2}}}\\
   = \frac{{2x\left( {{a^2} - {x^2}} \right) - x\left( {{x^2} + 1} \right)}}{{\left( {{a^2} - {x^2}} \right)\sqrt {{a^2} - {x^2}} }} = \frac{{x\left( {2{a^2} - 3{x^2} - 1} \right)}}{{\left( {{a^2} - {x^2}} \right)\sqrt {{a^2} - {x^2}} }}
  \end{array}\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 46862

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA