RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đạo hàm của hàm số f(t)=a3-3at2-5t3(với a là hằng số) bằng biểu thức nào sau đây?

  • A. 
   3a2-6at-15t2
  • B. 
   3a2-3t2
  • C. 
   -6at-15t2
  • D. 
   3a2-3t2-6at-15t2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Lấy đạo hàm theo biến t: \(f'(t) =  - 6at - 15{t^2}\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 46861

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA