OFF
OFF
ADMICRO
06AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Công dân có quyền khiếu trong trường hợp nào sau đây? 

  • A. 
   Bị nhà trường kỉ luật oan
  • B. 
   Điểm bài thi của mình thấp hơn của bạn
  • C. 
   Bị bạn cùng lớp đánh gây thương tích
  • D. 
   Phát hiện người khác có hành vi cướp đoạn tài sản của Nhà nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Công dân có quyền khiếu trong trường hợp bị nhà trường kỉ luật oan.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 15232

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học GDCD

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON