ON
ON
YOMEDIA
00AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 26.7 trang 70 SBT Vật lý 11

Bài tập 26.7 trang 70 SBT Vật lý 11

Tốc độ ánh sáng trong chân không là c = 3.108 m/s. Kim cương có chiết suất n = 2,42. Tốc độ truyền ánh sáng trong kim cương v (tính tròn) là bao nhiêu ?

Cho biết hệ thức giữa chiết suất và tốc độ truyền ánh sáng là n = c/v

A. 242 000 km/s.                        B. 124 000 km/s.

C. 72 600 km/s.                         D. Khác A, B, C 

ADSENE-AMBIENT
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáp án B

Tốc độ truyền ánh sáng trong kim cương là 124 000 km/s.

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.7 trang 70 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
OFF