ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 26.10 trang 71 SBT Vật lý 11

Bài tập 26.10 trang 71 SBT Vật lý 11

Một dải sáng đơn sắc song song chiếu tới mặt chất lỏng với góc tới i. Chất lỏng có chiết suất n. Dải sáng nằm trong một mặt phẳng vuông góc với mặt chất lỏng. Bề rộng của dải sáng trong không khí là d.

Lập biểu thức bề rộng đ của dải sáng trong chất lỏng theo n, i, d. 

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có (Hình 26.2G):

d = IJcosi; d’ = Ijcosr

Suy ra: 

\(\begin{array}{l} d' = \frac{{{\rm{cosr}}}}{{{\rm{cosi}}}}d\\ cosr = \sqrt {1 - {{\sin }^2}r} = \sqrt {1 - \frac{{{{\sin }^2}i}}{{{n^2}}}} = \frac{{\sqrt {{n^2} - {{\sin }^2}i} }}{{n\cos i}}d\\ \Rightarrow {\rm{d'}} = \frac{{\sqrt {{n^2} - {{\sin }^2}i} }}{{n\cos i}}d \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 26.10 trang 71 SBT Vật lý 11 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

YOMEDIA