RANDOM
RANDOM

Đề thi HK2 năm 2020 môn Hóa học 11 có đáp án Trường THPT Tông Lệnh

25/06/2020 776.23 KB 38 lượt xem 0 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20200625/867550331483_20200625_170126.pdf?r=1580
QUẢNG CÁO
Banner-Video

HOC247 xin giới thiệu đến các em học sinh tài liệu Đề thi HK2 năm 2020 môn Hóa học 11 có đáp án Trường THPT Tông Lệnh. Tài liệu bao gồm các câu hỏi hoàn thành trong 45 phút. Hy vọng bộ đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập hiệu quả và đạt điểm số cao trong kì thi sắp tới.

 
 

TRƯỜNG THPT TÔNG LỆNH

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2019-2020

Môn: HÓA HỌC 11

Thời gian: 60 phút (không tính thời gian giao đề).

 

Câu 1: Viết các PTHH thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau (ghi rõ điều kiện nếu cần):

Glucozơ → ancol etylic ⇔ etilen → etylen glicol

Câu 2:

1.  Viết các phương trình phản ứng hóa học để chứng minh các nhận định sau:

a. Dẫn khí axetilen và anđehit axetic lần lượt vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thấy xuất hiện kết tủa có màu khác nhau.

b. Axit axetic có tính axit mạnh hơn axit cacbonic.

c. Nhóm –OH trong phân tử phenol có ảnh hưởng tới khả năng phản ứng của vòng benzen.

2.  Trình bày cách nhận biết 4 dung dịch riêng biệt sau, viết PTHH xảy ra:

Ancol etylic  →   Axit fomic →  Axit axetic → Anđehit axetic

Câu 3: Hỗn hợp X gồm 2 anđehit no, đơn chức, mạch hở, đồng đẳng liên tiếp. Cho m gam X tác dụng với H2 dư (Ni, toC) thu được (m+1) gam hỗn hợp sản phẩm. Mặt khác, lấy m gam X thực hiện phản ứng tráng gương với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 151,2 gam Ag. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X ban đầu?

Câu 4: Hỗn hợp X gồm phenol, ancol etylic và axit axetic. Cho 6,14 gam X tác dụng với dung dịch brom vừa đủ thu được 9,93 gam kết tủa và dung dịch Y. Để trung hòa dung dịch Y cần 130 ml dung dịch KOH 1M.

a. Viết các phương trình phản ứng xảy ra?

b. Tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp X ban đầu?

Câu 5: Hỗn hợp X gồm một anđehit (không no, mạch hở, đơn chức) và hai axit đơn chức, liên tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn a gam X cần dùng 0,95 mol O2, thu được 24,64 lít CO2 (đktc) và 12,6 gam H2O. Cũng a gam X phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M. Nếu cho a gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư thì thu được m gam kết tủa. Tính giá trị của m?

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN HÓA HỌC 11 NĂM 2020

Câu 1:

HS viết đúng mỗi PT được 0,5 điểm

Nếu thiếu điều kiện hoặc không cân bằng trừ 0,25 điểm

Câu 2:

1. HS viết đúng mỗi PT được 0,5 điểm x 4PT

a). CH≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC≡CAg↓ vàng + 2NH4NO3

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 +H2O→ CH3COONH4 + 2Ag↓trắng + 2NH4NO3

b). 2CH3COOH + Na2CO3 →  2CH3COONa + CO2 + H2O

(HS có thể thấy bằng muối CO32- hoặc HCO3- khác)

c). C6H5OH + 3Br2 → C6H2(OH)Br3 +3HBr

C6H6 không tác dụng với dd brom.

2. HS trình bày cách nhận biết đúng dung dịch được 1,5 điểm

Câu 3:

 HS viết PT anđehit tác dụng với H2 và tính được nH2=0,5 mol =nanđehit             

- Tính nAg=1,4 mol > 2nanđehit → có HCHO → anđehit còn lại là CH3CHO

- Đặt ẩn và giải hệ tìm được %mHCHO = 31,25% và %mCH3CHO = 68,75%

Câu 4:

- HS viết PT và tính được nphenol = nkết tủa = 0,03 mol

→ %mphenol =  45,93%

- Trong dung dịch Y gồm C2H5OH, CH3COOH và HBr (0,09 mol)

CH3COOH + KOH → CH3COOK + H2O

HBr + KOH → KBr + H2O

nKOH = 0,13 mol → nCH3COOH= 0,13-0,09 = 0,04 mol

→ %mCH3COOH = 39,09%

→ % mC2H5OH = 14,98%

Câu 5:

- nCO2 = 1,1 mol;    nH2O = 0,7 mol

   Từ PT với NaOH →naxit = nNaOH = 0,4 mol

   Bảo toàn nguyên tố oxi → nanđehit =0,2 mol

- Đặt số C của anđehit và axit lần lượt là n và m

   Bảo toàn nguyên tố C: 0,2n + 0,4m =1,1 (n≥3, nguyên; m>1)

   → n = 3 và m = 1,25 → 2 axit là HCOOH và CH3COOH

   Đặt số H của anđehit và axit lần lượt là a và b

   Bảo toàn nguyên tố H → 0,2a + 0,4b = 1,4 (a chẵn; 2

  → a=2 và b = 2,5 → Anđehit là CH≡C-CHO

- Tìm được số mol của HCOOH (0,3 mol); CH3COOH (0,1 mol)

CH≡C-CHO + 3AgNO3 + 4NH3 + H2O → AgC≡C-COONH4↓ + 2Ag↓ + 3NH4NO3

HCOOH + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O → (NH4)2CO3 + 2Ag↓ + 2NH4NO3

→ mkết tủa = 0,2.194 + 0,4.108 + 0,6.108 = 146,8 gam

...

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề thi HK2 năm 2020 môn Hóa học 11 có đáp án Trường THPT Tông Lệnh. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án đề thi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em trong học sinh lớp 11 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

 

YOMEDIA