RANDOM
02RANDOM

Đề kiểm tra HK2 môn Địa lí 11 năm 2020 - Sở GD&ĐT Quảng Nam có đáp án

30/06/2020 1.15 MB 77 lượt xem 0 tải về
Video-Banner
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20200630/202099169464_20200630_163207.pdf?r=6361
QUẢNG CÁO
Video-Banner

Đề kiểm tra HK2 môn Địa lí 11 năm 2020 - Sở GD&ĐT Quảng Nam có đáp án bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận sẽ khái quát các kiến thức Địa lí 11 sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các em trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình. Mời các em cùng tham khảo!

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

QUẢNG NAM

Đề thi có 02 trang

KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

Môn: ĐỊA – Lớp 11

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)                          

MÃ ĐỀ: 722

 

I. Phần Trắc nghiệm:

Câu 1: Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ SẢN LƯỢNG LÚA GẠO CỦA NHẬT BẢN, GIAI ĐOẠN 1985 - 2004

Năm

1985

1995

2000

2004

Diện tích (nghìn ha)

2342

2188

1770

1650

Sản lượng (nghìn tấn)

14578

13435

11868

11400

 

Theo bảng số liệu, để thể hiện tình hình sản xuất lúa gạo ở Nhật Bản giai đoạn 1985 – 2004 thì loại biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất?

A. Tròn.                        B. Cột chồng.               C. Miền.                        D. Kết hợp.

Câu 2: Nông sản nào dưới đây của Trung Quốc có sản lượng đứng đầu thế giới(2004)?

A. Lương thực.            B. Mía.                          C. Cà phê.                    D. Hồ tiêu.

Câu 3: Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây giúp Nhật Bản phát triển mạnh ngành giao thông vận tải biển?

A. Mở rộng quan hệ, giao lưu quốc tế.           B. Vị trí địa lí và đặc điểm lãnh thổ.

C. Công nghiệp đóng tàu phát triển.               D. Ngành đánh bắt hải sản phát triển.

Câu 4: Một phần lãnh thổ của quốc gia nào ở Đông Nam Á vẫn có mùa đông lạnh?

A. Phía bắc Mi-an-ma.                                      B. Phía bắc Phi-lip-pin.

C. Phía bắc của Lào.                                          D. Phía bắc Thái Lan.

Câu 5: Thuận lợi lớn nhất của điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên Nhật Bản là

A. có đất phù sa màu mỡ.                                 B. có nhiều ngư trường lớn.

C. mùa đông lạnh, kéo dài.                               D. than đá có trữ lượng lớn.

Câu 6: Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của trung Quốc ngày càng giảm là do

A. tâm lí ngại sinh con của người dân.

B. sự phát triển nhanh của y tế, giáo dục.

C. vẫn còn tư tưởng "trọng nam khinh nữ".

D. tiến hành chính sách dân số triệt để.

Câu 7: Cho bảng số liệu:

    GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA TRUNG QUỐC, GIAI ĐOẠN 1985- 2010                                                                                                     (Đơn vị: tỉ USD)

Năm

1985

1990

2005

2008

2010

Xuất khẩu

27,4

62,1

762,0

1430,7

1577,8

Nhập khẩu

42,3

53,3

660,0

1132,6

1396,2

 

Căn cứ vào bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây không đúng về tình hình xuất, nhập khẩu của Trung Quốc, giai đoạn 1985 - 2010?

A. Cán cân xuất nhập khẩu năm 1985 là nhập siêu.

B. Giá trị xuất khẩu tăng chậm hơn nhập khẩu.

C. Cán cân xuất nhập khẩu năm 2010 là xuất siêu.

D. Giá trị xuất khẩu và nhập khẩu tăng liên tục.

Câu 8: Phát biểu nào sau đây thể hiện khái quát nhất mục tiêu của ASEAN?

A. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục của các nước thành viên.

B. Giải quyết những khác biệt nội bộ trong mối quan hệ giữa các nước ASEAN .

C. Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển.

D. Xây dựng Đông Nam Á trở thành một khu vực hòa bình, có nền kinh tế phát triển.

Câu 9: Nông nghiệp đóng vai trò chính trong hoạt động kinh tế là đặc điểm của vùng

A. Hôn-su.                    B. Hô-cai-đô.               C. Kiu-xiu.                   D. Xi-cô-cư.

Câu 10: Ngành đánh bắt, nuôi trồng thủy, hải sản là ngành kinh tế truyền thống  của Đông Nam Á là do  nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?

A. Lao động dồi dào, chất lượng cao.             B. Cung cấp thực phẩm cho người dân.

C. Có nhiều lợi thế về sông, biển.                   D. Nhu cầu thị trường ngày càng lớn.

Câu 11: Các doanh nghiệp nước ngoài tham gia đầu tư vào Trung Quốc là do quốc gia này

A. cho thuê mặt bằng giá rẻ.                             B. có nguồn lao động dồi dào.

C. thực hiện chính sách mở cửa.                      D. giàu tài nguyên thiên nhiên.

Câu 12: Biên giới Trung Quốc với các nước chủ yếu là

A. núi cao và hoang mạc.                                  B. núi thấp và đồng bằng.

C. núi thấp và hoang mạc.                                D. đồng bằng và hoang mạc.

Câu 13: Nhật Bản nằm ở khu vực nào dưới đây?

A. Tây Á.                      B. Đông Á.                   C. Bắc Á.                      D. Nam Á.

Câu 14: Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN vào năm

A. 1967.                        B. 1995.                        C. 1984.                        D. 1997.

Câu 15: Nhận định nào sau đây không chính xác về đặc điểm dân cư Đông Nam Á?

A. Lao động có chất lượng cao.                       B. Nguồn lao động dồi dào.

C. Đông dân, mật độ dân số cao.                     D. Dân cư phân bố không đồng đều.

Đáp án Đề kiểm tra HK2 môn Địa lí 11 năm 2020

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

1 câu = 0,33 điểm.  3 câu = 1 điểm

CÂU

ĐA

1

D

2

A

3

B

4

A

5

B

6

D

7

B

8

C

9

D

10

C

11

C

12

A

13

B

14

B

15

A

{-- Nội dung đề và đáp án phần tự luận của Đề kiểm tra HK2 môn Địa lí 11 năm 2020 các bạn vui lòng xem ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là trích dẫn 1 phần nội dung Đề kiểm tra HK2 môn Địa lí 11 năm 2020 - Sở GD&ĐT Quảng Nam có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

​Chúc các em học tập tốt !

 
 

 

YOMEDIA