RANDOM
RANDOM

Bộ đề kiểm tra 1 tiết môn GDCD lớp 11 năm 2020 Trường THPT Vân Hồ

26/06/2020 792.95 KB 22 lượt xem 0 tải về
Banner-Video
https://m.hoc247.net/docview/viewfile/1.1.114/web/?f=https://m.hoc247.net/tulieu/2020/20200626/412660417028_20200626_105256.pdf?r=181
QUẢNG CÁO
Banner-Video

HOC247 xin giới thiệu đến quý thầy cô cùng các em học sinh tài liệu Bộ đề kiểm tra 1 tiết môn GDCD lớp 11 năm 2020 Trường THPT Vân Hồ. Đề thi bao gồm 2 phần trắc nghiệm và ự luận với thời gian làm bài là 45 phút. Hy vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các em trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho bài thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo.

 
 

TRƯỜNG THPT VÂN HỒ

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 11

NĂM HỌC 2019 - 2020

 

ĐỀ SỐ 1:

I. Trắc nghiệm:

Câu 1: Để tạo ra một xã hội học tập, chính sách giáo dục – đào tạo phải

A. mở rộng mạng lưới trường học và các hình thức giáo dục, đào tạo.   

B. học bất cứ trường nào.

C. học bất cứ nghành nào.                                                                    

D. tận dụng mọi điều kiện để học tập.

Câu 2: Bất cập lớn hiện nay trong giải quyết vấn đề việc làm là

A. không đủ việc làm.                                                              B. người lao động không chủ động tìm việc.                         

C. người lao động không đáp ứng được yêu cầu.                    D. không có vốn.

Câu 3: Các nước phát triển trên thế giới hiện nay sở dĩ họ trở nên giàu có chủ yếu là do

A. nguồn nhân lực dồi dào.             

B. nghiên cứu và sử dụng các thành tựu khoa học - công nghệ hiện đại.  

C. tài nguyên phong phú.                                                              

D. gây chiến tranh để tước đoạt của cải.

Câu 4: Môi trường bao gồm

A. các nhân tố thiên nhiên như như vật lí, hóa học, sinh học.

B. tất cả những gì bao quanh chúng ta.

C. các yếu tố tự nhiên và các yếu tố vật chất bao quanh con người.

D. các nhân tố tự nhiên và xã hội cần thiết cho sự sống, sản xuất của con người.

Câu 5: Đặc điểm nổi bật nhất của tài nguyên môi trường ở nước ta là

A. đa dạng.                            B. khan hiếm.                   C. thiếu thốn.                  D. nghèo nàn.  

Câu 6: Ý nghĩa của giải quyết việc làm quan trọng nhất để ổn định xã hội là

A. người lao động có thu nhập.                                             

B. nền kinh tế phát triển

C. phát triển lực lượng sản xuất.                              

D. phát huy mọi tiềm năng của các thành phần kinh tế.        

Câu 7: Dân chủ trong lĩnh vực xã hội thể hiện ở

A. quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội.                     B. quyền tự do kinh doanh.                                                            

C. quyền bình đẳng nam nữ.                                                  D. quyền có việc làm.

Câu 8: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là

A. bảo tồn đa dạng sinh học.                          

B. từng bước nâng cao chất lượng môi trường.

C. bảo vệ môi trường.                                      

D. thường xuyên giáo dục ý thức trách nhiệm cho dân dân.

Câu 9: Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ phát triển

A. cao nhất trong lịch sử.                                                       B. tuyệt đối nhất trong lịch sử.

C. rộng rãi và triệt để nhất trong lịch sử.                               D. hoàn thiện nhất trong lịch sử.

Câu 10: Việt Nam đang trong giai đoạn" cơ cấu dân số vàng", có nghĩa là

A. số người chưa đến độ tuổi lao động chiếm tỷ lệ cao.

 B. số trẻ em nam sinh ra nhiều hơn số trẻ em nữ sinh ra.

C. số người trong độ tuổi lao động nhiều hơn số người phụ thuộc.

D. số người già chiếm tỷ lệ cao.

Câu 11: Để phát triển giáo dục và đào tạo, Nhà nước cần phải làm gì?

A. Coi giáo dục và đào tạo “quốc sách hàng đầu”.              B. Bảo đảm quyền học tập của người dân.

C. Huy động mọi nguồn lực cho giáo dục.                           D. Phát triển nhiều hình thức giáo dục.

Câu 12: Đâu là nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực văn hóa?

A. Quyền tham gia thảo luận các vấn đề chung của Nhà nước và địa phương.

B. Quyền được thông tin, tự do ngôn luân, tự do báo chí.

C. Quyền lao động.

D. Quyền sáng tác, phê bình văn học, nghệ thuật.

Câu 13: Một trong những nguyên nhân đầu tiên dẫn đến của tình trạng tăng dân số quá nhanh là

A. trình độ phát triển kinh tế - xã hội kém                   B. thừa lao động, khó giải quyết việc làm.

C. mức sống thấp, bệnh tật nhiều.                                D. các tệ nạn xã hội tăng.

Câu 14: Đâu là nội dung cơ bản của dân chủ trong lĩnh vực chính trị?

A. Quyền bình đẳng nam nữ                                        B. Quyền sáng tác, phê bình văn hóa, nghệ thuật

C. Quyền tham gia vào đời sống văn hóa                    D. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội

Câu 15: Mọi hoạt động lao động tạo ra nguồn thu nhập, không bị pháp luật cấm đều được gọi là gì?

A. Việc làm.             B. Bán sức lao động.                C. Thu nhập hợp pháp.               D. Lao động sản xuất.

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

 

ĐỀ SỐ 2:

Câu 1: Sự thay đổi của các hình thái kinh tế xã hội theo chiều hướng nào?

a. Từ thấp đến cao.                                          b. Từ cao đến thấp

c. Thay đổi về trình độ phát triển.                     d. Thay đổi về mặt xã hội.

Câu 2: Hình thức quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam là gì?

a. Quá độ trực tiếp.                                                     b. Quá độ gián tiếp.

c. Thông qua một giai đoạn trung gian.                      d. Theo quy luật khách quan.

Câu 3: Theo quan điểm của Mác – Lênin CSCN phát triển qua mấy giai đoạn cơ bản?

a. 2                                                      b. 3

c. 4                                                      d. 5

Câu 4: Giai đoạn đầu của xã hội CSCN được gọi là gì?

a. Xã hội chủ nghĩa                

b. Chủ nghĩa xã hội                

c. Xã hội của dân                   

d. Xã hội dân chủ

Câu 5: Lịch sử xã hội loài người đã và đang trải qua những hình thái kinh tế xã hội nào sau đây?

a. CSNT, CHNL, PK, TBCN, XHCN                       

b. CSNT, PK, TBCN, XHCN

c. CSNT, CHNL, TBCN, XHCN                              

d. CSNT, CHNL, PK, TBCN

Câu 6: Đặc trưng trên lĩnh vực văn hóa ở xã hội XHCN mà nhân dân ta đang xây dựng là gì?

a. Nền văn hóa kế thừa những truyền thống dân tộc                     

b. Nền văn hóa tiến bộ           

c. Nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc                           

d. Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc

Câu 7: Đặc điểm trên lĩnh vực kinh tế thời kì quá độ lên CNXH ở Việt Nam là gì?

a. Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần.                

b. Xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.

c. Kinh tế nhà nước giữ vị trí thống trị.         

d. Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần định hướng XHCN.

Câu 8: Thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam giai cấp nào giữ vai trò hạt nhân đoàn kết các giai cấp và tầng lớp khác trong xã hội?

a. Nông dân                            b. Tư sản                     c. Công nhân                           d. Địa chủ

Câu 9: Lịch sử phát triển của xã hội loài người đã tồn tại bao nhiêu kiểu nhà nước?

a. 3                                          b. 4                              c. 5                                           d. 6     

Câu 10: Trong các kiểu nhà nước Nhà nước nào khác về chất so với các nhà nước trước đó?    

a. Chiếm hữu nô lệ.                 b. Phong kiến                                  c. Tư bản.                        d. XHCN.

Câu 11: Trong lịch sử xã hội loài người nhà nước xuất hiện khi nào?

a. Thời kì giữa xã hội CSNT.                                     b. Thời kì đầu CSNT.

c. Xuất hiện chế độ tư hữu TLSX.                              d. Cuối xã hội chiếm hữu nô lệ.

Câu 12: Nhà nước xuất hiện do đâu?

a.Do ý muốn chủ quan của con người.                       b. Do ý chí của giai cấp thống trị.

c. Là một tất yếu khách quan.                                     d. Do lực lượng siêu nhiên áp đặt từ bên ngoài vào.

Câu 13: Bản chất của nhà nước là gì?

a. Vì lợi ích của tất cả các giai cấp trong xã hội.       

b. Mang bản chất của các giai cấp chủ yếu trong xã hội.

c. Vì lợi ích của giai cấp áp đảo về số lượng.            

d. Mang bản chất của giai cấp thống trị.

Câu 14: Bản chất giai cấp của nhà nước được thể hiện như thế nào?

a. Nhà nước là bộ máy dùng để duy trì sự thống trị của giai cấp này đối với giai cấp khác

b. Nhà nước là bộ máy trấn áp đặc biệt của giai cấp này đối với giai cấp khác

c. Cả a,b đúng                                                            

d. cả a, b sai

Câu 15: Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của giai cấp nào?

a. Giai cấp công nhân.                                                                   

b.Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.

c. Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.      

d. Tất cả cá giai cấp trong xã hội.

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)---

...

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Bộ đề kiểm tra 1 tiết môn GDCD lớp 11 năm 2020 Trường THPT Vân Hồ. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án câu hỏi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em trong học sinh lớp 11 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong bài thi sắp tới.

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục sau đây:

 

YOMEDIA