RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 15 trang 85 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 15 trang 85 SBT Toán 6 Tập 2

Đổi thành độ, phút:

15,250 = 15\({\frac{1}{4}^0}\) = 15015’ = 915’

30,50= …..=…..=…..

60,750= …..=…..=…..

90,20= …..=…..=…..

45,150= …..=…..=…..

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

30,50 = 30\({\frac{1}{2}^0}\) = 30030’ = 1830’

60,750 = 60\({\frac{3}{4}^0}\) = 60045’ = 3645’

90,20 = 90\({\frac{1}{5}^0}\) = 90012’ = 5412’

45,150 = 45\({\frac{3}{20}^0}\) = 4509’ = 2709’

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 15 trang 85 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • Mai Bảo Khánh
  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  Lê Gia Bảo

  A. Góc có số đo 120° là góc vuông     

  B. Góc có số đo 80° là góc tù

  C. Góc có số đo 100° là góc nhọn     

  D. Góc có số đo 150° là góc tù

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Nguyễn Lệ Diễm

  A. Góc vuông là góc có số đo bằng 90°

  B. Góc có số đo lớn hơn 0° và nhỏ hơn 90° là góc nhọn

  C. Góc tù là góc có số đo lớn hơn 90° và nhỏ hơn 180°

  D. Góc có số đo nhỏ hơn 180° là góc tù

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
 • Trịnh Lan Trinh

  a) Góc có số đo 135° là góc nhọn.

  b) Góc có số đo 90° là góc bẹt.

  c) Góc có số đo 180° là góc tù.

  Theo dõi (0) 7 Trả lời
 • Trần Bảo Việt

  a) 15,25°     

  b) 30,5°

  Theo dõi (0) 3 Trả lời
YOMEDIA