ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 147 trang 39 SBT Toán 6 Tập 2

Bài tập 147 trang 39 SBT Toán 6 Tập 2

Lớp 6C có 48 học sinh. Số học sinh giỏi bằng 18,75% số học sinh cả lớp. Số học sinh trung bình bằng 300% số học sinh giỏi. Còn lại là học sinh khá.

a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp 6C.

b) Tính tỉ số phần trăm số học sinh trung bình và số học sinh khá so với số học sinh cả lớp.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Số học sinh giỏi của lớp 6C:

\(48.18,75\%  = 48.\frac{{1875}}{{10000}} = 9\) (học sinh)

Số học sinh trung bình của lớp 6C:

\(9.300\%  = 9.\frac{{300}}{{100}} = 27\) (học sinh)

Số học sinh khá của lớp 6C: 48 – (9+27) = 48 – 36 = 12 (học sinh)

b) Tỉ số phần trăm số học sinh trung bình so với học sinh lớp:

\(\frac{{27.100\% }}{{48}} = \frac{{2700\% }}{{48}} = 56,25\% \)

Tỉ số phần trăm giữa số học sinh khá so với học sinh lớp:

100% - (18,75% – 56,25 %) = 100% - 75% = 25%

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 147 trang 39 SBT Toán 6 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 

 

 
 
 • hai trieu
  Bài 145 (Sách bài tập - tập 2 - trang 38)

  Tính :

  a) 8% của 90

  b) 7% của 80

  c) 6% của 38

  d) 3% của 97

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • YOMEDIA
  Ngại gì không thử App HOC247
  A La

  Bài 144 (Sách bài tập - tập 2 - trang 38)

  Tính tỉ số phần trăm của hai số :

  a) 5 và 8

  b) 10 và 7

  c) 7 và 12

  d) 13 và 6

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
YOMEDIA