RANDOM
AMBIENT

Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 3 Thoát hơi nước

Video-Banner

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 3 về Thoát hơi nước online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ANYMIND

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. II
  • B. III, IV
  • C. I, III
  • D. III
  • A. Vật liệu xây dựng hấp thụ nhiệt làm cho nhiệt độ tăng cao, còn lá cây thoát hơi nước làm hạ nhiệt môi trường xung quanh giúp CO2 khuếch tán vào bên trong lá. 
  • B. Vật liệu xây dựng toả nhiệt làm môi trường xung quanh nóng hơn. 
  • C. Cả 2 đều có quá trình trao đổi chất nhưng ở cây quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh hơn. 
  • D. Vật liệu xây dựng và cây đều thoát hơi nước nhưng cây thoát mạnh hơn.
 •  

  • A. Có, chúng thoát hơi nước qua lớp biểu bì. 
  • B. Không, vì hơi nước không thể thoát qua lá khi không có khí khổng. 
  • C. Có, chúng thoát hơi nước qua lớp cutin trên biểu bì lá. 
  • D. Có, chúng thoát hơi nước qua các sợi lông của lá.
  • A. 990g nước bay hơi, 10g nước giữ lại.
  • B. 700g nước bay hơi, 300g nước giữ lại. 
  • C. 10g nước bay hơi, 990g nước giữ lại. 
  • D. 300g nước bay hơi, 700g nước giữ lại
 •  
   
  • A. khí khổng mở ra cho khí CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp.
  • B. khí khổng mở cho khí O2 đi vào cung cấp cho quá trình hô hấp giải phóng năng lượng cho các hoạt động của cây. 
  • C. giảm nhiệt độ của lá cây vào những ngày nắng nóng.
  • D. tạo động lực đầu trên của dòng mạch gỗ.
 • Câu 6:

  Trong những lí do sau, có bao nhiêu lí do làm cho nhiệt độ trên bề mặt quá dưa chuột thường thấp hơn nhiệt độ không khí xung quanh 1 - 2 độ?

  (I) Quá dưa chuột hấp thụ nhiệt tốt.

  (II.) Vì khổi lượng quả dưa chuột lớn.

  (III) Vì tỷ lệ diện tích thoát hơi nước so với thể tích của quả dưa chuột là rất lớn.

  (IV) Vì hàm lượng nước cùa quà dưa chuột rất cao, khả năng điều hòa nhiệt độ tổt và khả năng thoát hơi nước cao

  • A. 1.
  • B. 2.
  • C. 3.
  • D. 4.
 • Câu 7:

  Phát biểu nào sau đây sai?

  • A. Ở mặt dưới của lá thường có nhiều khí khổng hơn mặt trên của lá.
  • B. Lá non thường có số khí khổng ít hơn lá già
  • C. Lá già thuờng có lớp cutin dày hơn lá non.
  • D. Lá non có lớp cutin dày và ít khí khổng hơn so với lá già.
 • Câu 8:

  Cơ chế đỏng mở khí khổng là do

  • A. sự co giăn không đều giữa mép trong và mép ngoài của tế bào khí không.
  • B. Sự thiếu hay thừa nước của 2 tế bào hình hạt đậu.
  • C. áp suất thẩm thấu trong tế bào khí khống luôn duy trì ổn định.
  • D. hai tế bào hình hạt đậu có cấu trúc khác nhau, nên sức trương nước khác nhau. 
  • A. Ứ giọt chỉ xuất hiện ở các loài thực vật nhỏ
  • B. Rễ hấp thụ nhiều nước và thoát hơi nước kém gây ra hiện tượng ứ giọt
  • C.  Ứ giọt xảy ra khi độ ẩm không khí tương đối cao 
  • D. Chất lỏng hình thành từ hiện tượng ứ giọt là nhựa cây
  • A. thành mỏng căng ra, thành dày co lại làm cho khí khổng mở ra
  • B. thành dày căng ra làm cho thành mỏng căng theo, khí khổng mở ra
  • C. thành dày căng ra làm cho thành mỏng co lại, khí khổng mở ra
  • D. thành mỏng căng ra làm cho thành dày căng theo, khí khổng mở ra
YOMEDIA