OFF
OFF
ADMICRO
09AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Sinh học 11 Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật

ADSENSE
QUẢNG CÁO
 
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Khái niệm

 • Sinh trưởng của thực vật là quá trình gia tăng về kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào

1.2. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp

1. Các mô phân sinh

 • Mô phân sinh là nhóm các tế bào thực vật chưa phân hoá, duy trì được khả năng nguyên phân trong suốt đời sống của cây.
 • Có các loại mô phân sinh sau: mô phân sinh đỉnh thân, đỉnh rễ, mô phân sinh bên, mô phân sinh lóng (ở cây 1 lá mầm)

 Bảng so sánh các nhóm mô phân sinh khác nhau.

Phân loại

Có ở nhóm thực vật

Vị trí phân bố

Chức năng

MPS đỉnh

- 1 lá mầm

- 2 lá mầm

- Chồi đỉnh, nách

- Đỉnh rễ

- Giúp thân, rễ tăng chiều dài

MPS bên

- 2 lá mầm

- Ở thân, rễ

- Giúp thân, rễ tăng đường kính

MPS lóng

- 1 lá mầm

- Mắt của thân

- Giúp tăng chiều dài của thân

2. Sinh trưởng sơ cấp

 • Diễn ra ở đỉnh thân, đỉnh chồi, đỉnh rễ và mắt ở thực vật 1 lá mầm
 • Làm tăng chiều dài của thân và rễ
 • Do hoạt động của mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh lóng (ở thực vật 1 lá mầm) tạo ra.

3. Sinh trưởng thứ cấp

 • Sinh trưởng thứ cấp là kiểu sinh trưởng làm gia tăng đường kính (bề dày) của thân và rễ do hoạt động nguyên phân của mô phân sinh bên tạo ra. Sinh trưởng thứ cấp chỉ có ở cây hai lá mầm.
 • Sinh trưởng thứ cấp tạo ra gỗ lõi, gỗ dác và vỏ

4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng

a. Các nhân tố bên trong

 • Đặc điểm di truyền, các thời kỳ sinh trưởng của giống, của loài cây

Ví dụ: Tốc độ sinh trưởng của cây tre nhanh hơn nhiều so với cây lim

 • Giai đoạn nảy mầm và cây con thì sinh trưởng nhanh, giai đoạn trưởng thành sinh trưởng chậm hơn.

b. Các nhân tố bên ngoài

 • Nhiệt độ, hàm lượng nước, ánh sáng, Ôxi, dinh dưỡng khoáng

Ví dụ: khi các yếu tố về điều kiện môi trường thuận lợi, dinh dưỡng khoáng đầy đủ thì cây sẽ lớn nhanh, còn nếu điều kiện bất lợi hoặc thiếu phân bón thì cây sẽ sinh trưởng chậm.

RANDOM
YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247
YOMEDIA
ADSENSE

2. Luyện tập Bài 34 Sinh học 11

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm Sinh học 11 Bài 34 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 3- Câu 5: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online 

2.2. Bài tập SGK

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập Sinh học 11 Bài 34 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 138 SGK Sinh học 11

Bài tập 2 trang 138 SGK Sinh học 11

Bài tập 3 trang 138 SGK Sinh học 11

Bài tập 4 trang 138 SGK Sinh học 11

Bài tập 5 trang 138 SGK Sinh học 11

Bài tập 1 trang 72 SBT Sinh học 11

Bài tập 2 trang 72 SBT Sinh học 11

Bài tập 3 trang 72 SBT Sinh học 11

Bài tập 1 trang 74 SBT Sinh học 11

Bài tập 1 trang 75 SBT Sinh học 11

Bài tập 2 trang 75 SBT Sinh học 11

Bài tập 3 trang 75 SBT Sinh học 11

Bài tập 11 trang 77 SBT Sinh học 11

Bài tập 12 trang 77 SBT Sinh học 11

Bài tập 13 trang 77 SBT Sinh học 11

Bài tập 14 trang 77 SBT Sinh học 11

Bài tập 15 trang 77 SBT Sinh học 11

Bài tập 16 trang 77 SBT Sinh học 11

Bài tập 17 trang 78 SBT Sinh học 11

Bài tập 18 trang 78 SBT Sinh học 11

Bài tập 1 trang 130 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 2 trang 130 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 3 trang 130 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 4 trang 130 SGK Sinh học 11 NC

Bài tập 5 trang 130 SGK Sinh học 11 NC

3. Hỏi đáp Bài 34 Sinh học 11

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng Sinh học HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

-- Mod Sinh Học 11 HỌC247

MGID
ON