OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Giải bài 43.2 trang 125 SBT KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Giải bài 43.2 trang 125 SBT KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST

Trái Đất không tự phát sáng mà được chiếu bởi Mặt Trời.

a) Vì sao Mặt Trời chỉ chiếu sáng được một nửa Trái Đất?

b) Phần nào của Trái Đất sẽ là ban ngày? Phần nào của Trái Đất sẽ là ban đêm?

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết bài 43.2

Hướng dẫn giải

Vận dụng lý thuyết trong SGK.

Trái Đất tự quay quanh trục của nó từ tây sang đông.

Lời giải chi tiết

a) Mặt Trời chỉ chiếu sáng được một nửa Trái Đất vì Trái Đất có dạng hình cầu.

b) Phần được Mặt Trời chiếu sáng là ban ngày, phần không được chiếu sáng là ban đêm.

-- Mod Khoa học tự nhiên 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Giải bài 43.2 trang 125 SBT KHTN 6 Chân trời sáng tạo - CTST HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

NONE
OFF