ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tính độ lớn công cần phải thực hiện để đổi vị trí 2 điện tích ?

Giúp mình nhé Ad . 

Hai điện tích điểm q1 = -1,7.10-8 C và q2 = 2.10-8 C nằm cách điện tích điểm q0 = 3.10-8 C những đoạn a1 = 2 cm và a2 = 5 cm. Cần phải thực hiện một công bằng bao nhiêu để đổi vị trí của q1 cho q2

  bởi thanh hằng 12/09/2017
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (2)

 • Ở vị trí ban đầu, thế năng của điện tích  \({q_0}\) trong điện trường của hai điện tích  \({q_1},{q_2}\) là:

   \({W_1} = {q_0}.{V_1} = {q_0}\left( {\frac{{k{q_1}}}{{{a_1}}} + \frac{{k{q_2}}}{{{a^2}}}} \right)\)

  - Sau khi hoán vị, thế năng của \({q_0}\)  là:

   \({W_2} = {q_0}.{V_2} = {q_0}\left( {\frac{{k{q_2}}}{{{a_1}}} + \frac{{k{q_1}}}{{{a_2}}}} \right)\)

  Công của điện trường bằng:

   \(A = {W_1} - {W_2} = \frac{{k{q_0}}}{{{a_1}{a_2}}}\left( {{q_2} - {q_1}} \right)\left( {{a_1} - {a_2}} \right) =  - {3.10^{ - 4}}J\)

  Công của ngoại lực dùng để đổi vị trí của  \({q_1},{q_2}\) phải thắng công của điện trường

   \(A' = {3.10^{ - 4}}J\)

    bởi Phạm Hoàng Thị Trà Giang 13/09/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA