ON
ON
YOMEDIA
01NONE
Banner-Video
ADSENSE

Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự 2,4 cm thị kính có tiêu cự 4 cm được đặt cách nhau một khoảng không đổi 16 cm. Để chiếu ảnh của vật lên một màn, với độ lớn số phóng đại 40 thì vật đặt cách vật kính một khoảng d1 và màn cách thị kính một khoảng x. Giá trị của x/d1 gần giá trị nào?

  bởi Bo Bo 15/03/2022
ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu trả lời (1)

 • + \(k=\frac{d_{1}^{/}-{{f}_{1}}}{-{{f}_{1}}}=\frac{-{{f}_{2}}}{{{d}_{2}}-{{f}_{2}}}=\frac{16-{{d}_{2}}-2,4}{2,4}\frac{4}{{{d}_{2}}-4}\)

  + Nếu \(k=-40\Rightarrow {{d}_{2}}=\frac{412}{115}\Rightarrow d_{2}^{/}=\frac{{{d}_{2}}{{f}_{2}}}{{{d}_{2}}-{{f}_{2}}}=-\frac{103}{3}<0\Rightarrow Loai\)

  + Nếu \(k=+40\Rightarrow {{d}_{2}}=4,384\Rightarrow \left\{ \begin{align}

    & d_{2}^{/}=\frac{{{d}_{2}}{{f}_{2}}}{{{d}_{2}}-{{f}_{2}}}=-\frac{103}{3}<0=x \\

   & d_{1}^{/}=11,616\Rightarrow {{d}_{1}}=\frac{d_{1}^{/}{{f}_{1}}}{d_{1}^{/}-{{f}_{1}}}=3,025\left( cm \right) \\

  \end{align} \right.\)

  \(\Rightarrow \frac{x}{{{d}_{1}}}=15,09\)

    bởi Vũ Hải Yến 16/03/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

NONE
ON