OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
YOMEDIA
Banner-Video
VIDEO

Use if in place of unless we won't go out unless it stops raining?

Help me,please!!!!bucminh

Exercise 3: Use "if"in place of "unless":

1/we won't go out unless it stops raining.

2/i will call the police unless you give back my bicycle.

3/you wouldn't be able to do this exercise unless your E were good.

4/unless we had enough rain,we couldn't grow rice.

5/the fishermen couldn't have caught a lot of fish unless they had good nets.

6/ i wouldn't buy it unless i could afford it.

7/i would refuse to go unless they paid my expenses.

8/i don't agree with his economic policy. I wouldn't vote for him unless he changed it.

9/He wouldn't have written unless he had heard news.

10/you might not have a terrible toothache unless you went to the dentist regularly.

Hepl me!!!eoeo

  bởi Nguyễn Vũ Khúc 13/10/2019
ADMICRO/lession_isads=0

Câu trả lời (1)

 • 1/ We won't go out unless it stops raining 
  --> We won't go out if it doesn't stop raining 
  2/ I will call the police unless you give back my bicycle 
  --> I will call the police if you don't give back my bicycle 
  3/ You wouldn't be able to do this exercise unless your English were good 
  --> You wouldn't be able to do this exercise if your English were not good 
  4/ Unless we had enough rain, we couldn't grow rice 
  --> If we didn't have enough rain, we couldn't grow rice 
  5/ The fishermen couldn't have caught a lot of fish unless they had had good nets 
  --> The fishermen couldn't have caught a lot of fish if they hadn't had good nets 
  6/ I wouln't buy it unless I could afford it 
  --> I wouln't buy it if I couldn't afford it 
  7/ I would refuse to go unless they paid my expenses 
  --> I would refuse to go if they didn't pay my expenses 
  8/ I don't agree with his economic policy. I wouldn't vote for him unless he changed it 
  --> I don't agree with his economic policy. I wouldn't vote for him if he didn't change it 
  9/ He wouldn't have written unless he had heard news 
  --> He wouldn't have written if he hadn't heard news 
  10/ You might not have a terrible toothache unless you went to the dentist regularly 
  Câu này phải bỏ "not" thì mới đúng nghĩa. 
  You might have a terrible toothache unless you went to the dentist regularly 
  --> You might have a terrible toothache if you didn't go to the dentist regularly 

  Chúc you hok tốt nhé hehe

    bởi Le thi Huong 13/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
OFF