OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
NONE
Banner-Video
IN_IMAGE

Choose the correct answer: If she had experience in medical research, she_____________ for one of the positions at the hospital.

Choose the correct answer: If she had experience in medical research, she_____________ for one of the positions at the hospital. 

A. apply                                                       

B. could apply                                               

C. could have apply     

D. can apply

  bởi Kim Ngan 31/10/2023
ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu trả lời (1)

 • Câu hỏi về câu điều kiện

  Câu điều kiện loại II, giả sử một việc không có thật ở hiện tại “If + S + Ved, S + would/ could + V”

  Tạm dịch: Giá mà (nếu) cô ấy có kinh nghiệm trong ngành nghiên cứu y dược, cô ấy đã có thể ứng tuyển vào một trong các vị trí trong bệnh viện.

  Chọn B

    bởi Thụy Mây 31/10/2023
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
OFF