OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
NONE
Banner-Video
IN_IMAGE

Choose A, B, C, or D to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges: Nam and Nga are talking with each other about artificial intelligence. Nam: "I think that the rapid development of artificial intelligence would pose a threat to humankind. What do you think?” Nga: "_________________. Human beings are very smart. They create artificial intelligence and would know how to keep it under control.”

Choose A, B, C, or D to indicate the sentence that best completes each of the following exchanges: Nam and Nga are talking with each other about artificial intelligence.

Nam: "I think that the rapid development of artificial intelligence would pose a threat to humankind. What do you think?”

Nga: "_________________. Human beings are very smart. They create artificial intelligence and would know how to keep it under control.” 

A. I totally agree with you.                                                                         

B. No. I don't think so.

C. What on earth you are talking about.                                             

D. You can't say it again.

  bởi Lê Thánh Tông 31/10/2023
ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu trả lời (1)

 • Tình huống giao tiếp: Nam và Nga đang nói chuyện với nhau về trí tuệ nhân tạo.

  Nam: “Tôi nghĩ rằng sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo sẽ đe dọa loài người. Bạn nghĩ gì?”

  Nga: “_____________. Loài người rất thông minh. Họ tạo ra trí thông minh nhân tạo và sẽ biết cách kiểm soát nó.”

  Xét các đáp án:

  A. I totally agree with you: Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn

  B. No, I don’t think so: Không, tôi không nghĩ như vậy

  C. What on earth you are talking about: Bạn đang nói về cái gì vậy

  D. You can’t say it again: Bạn không thể nói lại điều đó được

  Chọn B

    bởi Nguyễn Bảo Trâm 31/10/2023
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
OFF