OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
NONE
Banner-Video
IN_IMAGE

Choose A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions: The poor don't have many things to eat, _________?

Choose A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions: The poor don't have many things to eat, _________?

A. do we                                                       

B. do they                                                                                      

C. do you                                                     

D. do I

  bởi Kim Ngan 31/10/2023
ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Câu trả lời (1)

  • Kiến thức câu hỏi đuôi

    Chủ ngữ là the poor là danh từ số nhiêu nên sang câu hỏi đuôi đại từ thay thế là they phủ định đổi thành khẳng định

    Chọn B

      bởi Lê Minh Bảo Bảo 31/10/2023
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
OFF