RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Viết PTHH khi cho Mg, Al, Zn tác dụng với dung dịch HNO3?

Hòa tan hoàn toàn 30,0 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn trong dung dịch HNO3,sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y và hỗn hợp gồm 0,1 mol N2O và 0,1 mol NO. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 127 gam hỗn hợp muối. Vậy số mol HNO3 đã bị khử trong phản ứng trên là :

  bởi Hoa Hong 01/08/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Khối lượng muối nitrat kim loại = 30 + 0,1 x 8 x 62 + 0,1 x 3 x 62 = 98,2 gam

  --> m NH4NO3 = 127 - 98,2 = 28,8 gam

  --> n NH4NO3 = 28,8/80 = 0,36 mol

  --> n HNO3 bị khử = 2n N2O + n NO + n NH4NO3 = 0,1 x 2 + 0,1 + 0,36 = 0,66 mol.

    bởi Hooàng Anh Thư 01/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA