ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của các phản ứng xảy ra giữa các cặp chất sau:

a. Na3PO4 + AgNO3

b. K2CO3 +  HCl

c. MgCl2 +  Ca(OH)2

d. CuSO4 + BaCl2

  bởi Bao Nhi 18/06/2020
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • a. Na3PO +  AgNO3

  + Phương trình phân tử:

  Na3PO +  3AgNO3   →  Ag3PO4  +  3NaNO3

  + Phương trình ion rút gọn:

  PO43-  +     3Ag+    →    Ag3PO4

  b. K2CO3   +   HCl

  + Phương trình phân tử:

  K2CO3   +   2HCl →   2KCl    +   CO    +  H2O

  + Phương trình ion rút gọn:

  CO32-  +  2H+   →      CO2     +  H2O

  c. MgCl  +   Ca(OH)2

  + Phương trình phân tử:

  MgCl  +   Ca(OH)2  →    CaCl2   +  Mg(OH)2

  + Phương trình ion rút gọn:

  Mg2+    +   2OH  →    Mg(OH)2

  d. CuSO   +  BaCl2

  + Phương trình phân tử:

  CuSO   +   BaCl2  →    CuCl    +   BaSO4

  + Phương trình ion rút gọn:

  SO42-   +    Ba2+    →   BaSO4  

    bởi Quynh Anh 18/06/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA