ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tính V , nồng độ mol của các ion trong dung dịch sau phản ứng

trộn 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp HCl 0,1M và H2SO4 0,1M với v ml chứa Ba(OH)2 0,1M . Phản ứng vừa đủ , trung hòa . Tính V , nồng độ mol của các ion trong dung dịch sau phản ứng , khối lượng chất rắn thu được .

  bởi thu hảo 04/11/2018
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • nH+=0,15 mol

  nOH-  = 0,2V mol

  H+       +       OH-------->H2O

  0,15              0,15

  0,15=0,2V=>V=0,75 l

  [H+]=0,15/1,25=0,12M

  [Cl-]=(0,1.0,5)/1,25=0,04

  [Oh-]=0,15/1,25=0,12

  [So42-]=0,05/1,25=0,04

  Khoi luong chat ran

  Ba2+     +          So42---------->BaSO4

  0,075 mol         0,05mol              0,05 mol

  mbaso4=0,05.233=11,65g

   

  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA