ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tính nồng độ mol của 1,5lit dd chứa 58,5 gam NaCl và 11,1 gam CaCl2

Mn chỉ em câu này vs

Đề: tính nồng độ mol của các chất và ion trong các dd sau

cho 1,5lit dd chứa 58,5 gam NaCl và 11,1 gam CaCl2

  bởi Bo bo 18/10/2018
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • NaCl ----> Na+ + Cl-

  0,1mol 0,1 0,1

  CaCl2 ----> Ca2+ + 2Cl-

  0,1 0,1 0,2

  [Na+] = \(\dfrac{0,1}{1,5}=\dfrac{1}{15}=0,067\left(M\right)\)

  [Ca2+] = \(\dfrac{0,1}{1,5}=\dfrac{1}{15}=0,067\left(M\right)\)

  [Cl-] = \(\dfrac{0,1+0,2}{1,5}=0,2\left(M\right)\)

    bởi Đặng Gia Bảo 18/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA