ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tính %m kim loại trong Fe và Cu

Hòa tan hoàn toàn 11,6g hh A gồm Fe và Cu vào 87,5g HNO3 50,4% sau khi KL tan hết được ddX và V lít hh khí B( tỉ lệ mol 3:2 ) . Cho 800 ml dd KOH 1M vào dd X được tủa Y và dd Z. Lọc lấy Y rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi được 16g chất rắn. cô cạn dd Z được chất rắn T nung T đến khối lượng không đổi được 41,05g chất rắn 

1. tính %m kim loại trong A                                                                                                                                                                                            2 C% chất tan trong X                                                                                                                                                                                                   3. xác định các khios trong B và tính V

 

 

  bởi Ngoc Nga 04/11/2018
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

  1) Chất rắn T chắc chắn phải có KNO3. KNO3 -----> KNO2 + 1/2O2

  Nếu trong T không có KOH, vậy khối lượng chất rắn thu được sau khi nhiệt phân T là khối lượng của KNO2.

  mKNO2 = 0,5. 85 = 42,5 > 41,05

  Vậy trong T phải có KOH.

  Điều này có nghĩa là trong dd Z đã không còn ion của hai kim loại Cu và Fe.

  Gọi số mol Fe và Cu là x, y thì:

  56x + 64y = 11,6

  80x + 80y = 16 (khối lượng hai oxit)

  => x = 0,15

  y = 0,05

  2) Gọi số mol KNO3 và KOH dư là a, b thì:

  a + b = 0,5 (bảo toàn nguyên tố K)

  85a + 56b = 41,05 (khối lượng sau khi nhiệt phân)

  => a = 0,45 ( = nKOH phản ứng); b = 0,05

  Nếu HNO3 dư, vậy thì Fe sẽ trở thành Fe3+. Vậy số mol KOH phản ứng > 0,15.3 = 0,45 mol => vô lí

  Vậy HNO3 hết.

  Gọi số mol Fe2+, Fe3+ trong dd X là c, d thì: c + d = 0,15 (bảo toàn Fe)

  Fe2+ + 2OH- -----> Fe(OH)2 và Fe3+ + 3OH- -----> Fe(OH)3

  2c + 3d = 0,45 - 0,05.2 ( =nKOH - nCu2+)

  => c = 0,1; d = 0,05

  3) Giả sử trong B không có N2O. Bảo toàn N: n khí = nHNO3 - nKNO3 = 0,25 mol

  mà tỉ lệ mol hai khí là 3:2 => số mol mỗi khí là 0,15 và 0,1 mol

  Số mol electron mà hai kim loại nhường = nKOH phản ứng = 0,45 mol

  Vậy: 0,15.n + 0,1.m = 0,45

  => n = 1, m = 3 là phù hợp

  => B gồm NO2 và NO

   

    bởi Đặng Mai 04/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA