ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tính khối lượng hỗn hợp X tham gia phản ứng?

Hòa tan hết m gam hỗn hợp X (oxi chiếm 8.75% về khối lượng) gồm Na, Na2O, K, K20, Ba, BaO vào nước, thu được 400 ml dd Y và 1.568 lít H2 (đktc). Trộn 200ml dd Y với 200ml dd hỗn hợp gồm HCl 0.2 M và H2SO4 0.15 M thu được 400 ml dd Z có pH = 13. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn (giả sử H2SO4 điện li hoàn toàn). Giá trị m là?
  bởi Nguyễn Anna 20/09/2019
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (0)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA