RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Tìm nồng độ mol/l của các ion trong dung dịch khi trộn 200ml dung dịch NaCl 1M vào 300ml dung dịch HCl 1M

tìm nồng độ mol/l của các ion trong dung dịch thu được khi

a, trộn 300ml dung dịch \(CuCl_2\) 1M vào 200ml dung dịch \(BaCl_2\) 0,5M

b, trộn 200ml dung dịch NaCl 1M vào 300ml dung dịch HCl 1M

  bởi Nguyễn Thanh Trà 18/10/2018
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

  • a) Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CuCl_2}=0,3\left(mol\right)\\n_{BaCl_2}=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

    \(\Rightarrow\left[Cu\right]=\dfrac{0,3}{0,5}=0,6\left(M\right)\\ \Rightarrow\left[Ba\right]=\dfrac{0,1}{0,5}=0,2\left(M\right)\\ \Rightarrow\left[Cl\right]=\dfrac{0,3.2+0,1.2}{0,5}=1,6\left(M\right)\)

      bởi Trần Văn Long Long 18/10/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA