RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Thể tích hỗn hợp khí NO + NO2 ít nhất thu được với giá trị nào sau đây?

1)      Cho m gam Fe vào bình đựng dung dịch H2SO4 VÀ HNO3 thu được dd X và 1,12 lít khí NO. Thêm tiếp H2S04 dư vào bình được 0,448 lít NO và dd Y. Trong cả 2 trường hợp đều có NO là (spk duy nhất ở đktc). Dd Y hòa tan vừa hết 2,08 gam Cu không tạo sản phẩm khử N+5 . Các phản ứng đều hoàn toàn. Tính giá trị của m?

2)      Cho 2,76 gam hỗn hợp Xgồm Cu và Fe có tỉ lệ số mol tương ứng 2:1. Hòa tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 thu được sản phẩm khử chỉ gồm NO2 và NO. Thể tích hỗn hợp khí NO + NO2 ít nhất thu được với giá trị nào sau đây?

A.     0,672 lít                   B. 0,784 lít                       C. 0,118                                         D.0,113

3)      Cho m gam bột Fe vào 800ml dd hỗn hợp gồm AgNO3 0,2M và HNO3 0,25M. Sauk hi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 1,4m gam hỗn hợp kim loại và V lít khí NO (duy nhất, đktc). Giá trị của m và V là bao nhiêu?

 

  bởi Nguyễn Trà Long 06/11/2018
ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu trả lời (1)

 • 2) Gọi x là số mol Fe, suy ra Cu có số mol là 2x.

  Ta có: 64.2x + 56x = 2,76 suy ra: x = 0,015 mol.

  Cu - 2e = Cu2+; Fe - 3e = Fe3+; N+5 + 3e = NO + NO2

  Bảo toàn e: số mol (NO+NO2) = 1/3(2.0,03 + 3.0,015) = 0,035 mol.

  V = 22,4.0,035 = 0,784 lít.

    bởi việt anh 06/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

 
 

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA