OPTADS360
AANETWORK
YOMEDIA
ADS_ZUNIA
Banner-Video
VIDEO

Sự tách hiđro halogenua của dẫn xuất halogen X có CTPT \(C_4H_9Cl\) cho 2 olefin đồng phân, X là chất nào trong những chất sau đây ?

A. iso-butyl clorua.

B. sec-butyl clorua. 

C. tert-butyl clorua.

D. n- butyl clorua. 

  bởi Nhi Nhi 31/01/2021
ADMICRO/lession_isads=0

Câu trả lời (1)

 • a) n-butylcloarua 

  CH3-CH2-CH2-CH2Cl → CH3-CH2-CH=CH

  b) sec- butyl clorua 

  CH3-CH(Cl)-CH2-CH3 → CH2=CH-CH2-CH3 va CH3-CH=CH-CH3 

  c) iso- butyl clorua 

  CH2(Cl)-CH(CH3)2 → CH2=C(CH3)2 

  d) Cl-C(CH3)3 → CH2=C(CH3)2 

  Chỉ có B là tạo ra được 2 đồng phân 

    bởi Mai Vàng 01/02/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
 

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
OFF